ПОЧЕТНА ЗА АЦЕ ПРОГРАМА УСЛУГИ ПРОЕКТИ НАСТАНИ ПУБЛИКАЦИИ ПАРТНЕРИ ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
КОНТАКТ

Фондација
Агро-Центар за
Едукација

адреса:
ул. Цицо Поповиќ,
бр. 7-2/14
Скопје, Р. Македонија

телефон:
+389 2 3222 015

e-mail:
contact@ace.org.mk

 

Поддржано од:

 
 
     Испечати ја страницата   Контактирајте не  
     
      
 
 

 Проект АГЕНТ - "ЗЕМЈОДЕЛСКИ ОБУКИ ЗА ПРЕТПРИЕМНИШТВО"

Од страна на Националната агенција за Европски образовни програми и мобилност, во рамките на Програмата Еразмус + Клучна акција 1 Стручно образование и обука, мобилност на ученици, одобрен е грант под број 2014-1-MK01-KA102-000014 за Проектот АГЕНТ (AGricultural ENtrepreneurship Training) – „Земјоделски обуки за претприемништво“.

Целта е да се задоволат главните потреби на учениците за подобрување на можностите за вработување и подобрување на изгледите на нивната идна кариера, да се зголеми нивното чувство за иницијатива и претприемништвото и да се зголеми мотивацијата за учество во идното (формално / неформално) образование или обука, преку мобилност на одреден период (2 недели) во странство. Координатор на проектот е Фондацијата Агро-центар за Едукација (ФАЦЕ) од Скопје (www.face.org.mk).

ДОБРЕДОЈДОВТЕ

 КОИ СМЕ НИЕ?

Фондацијата Агро-центар за едукација е непрофитна фондација, основана во 2006 година во Скопје.

Во рамките на прилагодувањето кон современите потреби на земјоделството, руралниот развој и заштитата на човековата околина, се наметна потребата организација која ќе се занимава со едукација во земјоделството - Фондација Агро-центар за едукација (АЦЕ).

 ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЈАТА

Визија: АЦЕ е синионим за развој на човекови ресурси во земјоделството, производство на храна, заштитата на човековата околина и рурален земјоделски развој во Македонија и регионот.

Мисија: Услугите во образованието на АЦЕ ги задоволуваат потребите на фармерите, специјалистите, раководителите во индустриите, политиката, администрацијата и невладиниот сектор во Македонија и регионот во областа на земјоделството, производството на храна, заштитата на човековата околина и руралниот развој.

 УСЛУГИ

  • Обуки во различни области поврзани со земјоделството, заштитата на човековата околина и руралниот развој, скроени за потребите на целните групи

  • Организирање на конференции, семинари и работилници...

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Како да не најдете
 
  © FACE, All rights reserved